Mengenal-Menggali-Diskusi Tentang Budaya Jawa
Tap To Call
Nugraha saha sih wilasaning Gusti, Mugi tansah kajiwo, kasarira dumateng kita sedaya

Budaya

Budaya Jawa iku pranataning uripé wong Jawa nuju kasampuraning jalma manungsa. Pranatan iki tegesé pangertèn lan cara. Pangertèn bab urip nuduhaké sapa sejatinging manungsa iku, jejer lan kewajibané.

Read More 

Filsafat

Kanggo nuju kasampurnaning urip, manungsa kudu duweni ilmu kang selaras anggone urip ing dunya iki, ilmu kang isa nerepake apa sing kudu dilakoni lan apa sing kudu di singkiri. Ilmu kang wajib diduweni iku ora mung ilmu lahir, nanging uga ilmu batin.

Read More 

Forum

Wahana kanggo rencang-rencang tukar kawruh bab kabudayan Jawa, apa bae kang ana sesenggolane bab budaya Jawa, syukur bagi ana kang isa bagi ilmune, ilmu lahir utawi ilmu batin.

Read More 

Tinemu

Caturing barata marganing rahayu sinaroyo saroyo dining tri darma